Lykke, Hjerte & Sjæl Logo
Lykke, Hjerte & Sjæl

Efterfødselssamtale

I efterfødselssamtalen kan du få gennemarbejdet og talt om dit fødselsforløb.

Priser:


Efterfødselssamtalen varer ca. 1 time: 695 kr.


Samtalen kan også foregå hjemme hos dig i trykke rammer - kontakt mig gerne for nærmere aftale. Ud over behandlingens pris, beregnes et udetillæg på 195 kr. per besøg. Bor du udenfor Kolding byzone, beregnes et køretillæg på 4,75 kr. pr. km. Ved mere end 25 km afstand fra Kolding, aftales prisen individuelt.


Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark", kan du få tilskud til efterfødselssamtalen. Du kan læse mere om tilskud og betingelser

på "danmarks" hjemmeside.

Det kan være rigtig godt at få talt fødselsforløbet igennem og sat ord på med en udenforstående, når du har født. Hvad enten det har været ukompliceret eller ej.


Selv om din fødsel bliver beskrevet som ukompliceret, kan den have været en voldsom oplevelse for dig og/eller din partner. Og omvendt kan en kompliceret fødsel have været en god oplevelse, men du har bare brug for at gennemgå forløbet.


Inden samtalen er det en god idé, at du udskriver din journal fra Sundhed.dk og medbringer den, så vi sammen kan gennemgå den. Det kan også være, at journalsproget er svært at forstå, så du har brug for at få noget forklaret.

Efterfødselssamtale - også om tiden efter fødslen

En efterfødselssamtale kan omhandle andet end selve fødslen. Jeg har f.eks. været på hjemmebesøg til efterfødselssamtale, hvor det ikke var fødslen som var temaet, men derimod tiden efter med et spædbarn.

 

Det var en udkørt, stresset og træt mor, som har gjort ALT - og lidt til - for at opnå følelsen af, at være vellykket som mor, og som var endt i en negativ spiral.

 

Det er meget hård at tilsidesætte egne behov gennem lang tid, og når ens egen uro begynder at forplante sig i barnet, bliver det endnu sværere.

 

Denne mor følte sig meget alene og med en følelse af fiasko, og ikke at kunne leve op til sine egne forventninger.

 

Der er ikke mange at spejle sig i.

 

Det er en sårbar periode at blive mor, og det er meget stærkt at kunne - og turde åbne op for, når det er så svært. Denne mor er langt fra den eneste som har det sådan, og jeg husker tydeligt selv, hvor svært det var at blive mor for første gang, og egentlig opretholde facaden udadtil.

 

Lad os aftabuisere, at man kan ende i krise med ønskebarnet i armene, ved at tale om det.